Grupo de Vivendas “María Pita” en Labañou (A Coruña)